Male hidroelektrane

Vlada Republike Srpske, prepoznala je kompaniju Marvel kao društveno odgovorno preduzeće, koje je spremno ostvarenu dobit uložiti u razvoj novih projekata i napredak šire zajednice.

Marvelu je 2010. godine, dodijeljena koncesija za korišćenje hidropotencijala gornjeg toka rijeke Neretve, u dužini 30 km.

Kao koncesionar imali smo obavezu registrovati posebno preduzeće zaduženo za realizaciju koncesije. Tako je nastala ćerka firma, Male hidroelektrane "Marvel" d.o.o. Kalinovik sa sjedištem u Kalinoviku.

Projekat obuhvata izgradnju sedam malih hidroelektrana, koje čine HES "Gornja Neretva". Period trajanja koncesije je 30 godina (izgradnja i korišćenje), uz četiri godine pripremnog perioda.

Projekat je u fazi razvoja i rado ćemo razmotriti sve ponude.