Projektovanje

U sastavu poduzeća je vlastiti projektni biro koji izrađuje tehničku dokumentaciju, od idejnih rješenja do glavnih izvedbenih projekata i projekata izvedbenog stanja, stambenih zgrada, industrijskih objekata, poslovnih i prodajnih objekata, sportsko-rekreativnih i turističkih centara.

Projektovanje kod nas ima izuzetnu ulogu u jačanju inovativnih sposobnosti, efikasnosti i boljem tržišnom pozicioniranju kompanije u odnosu na konkurenciju.

Projektantski tim čine diplomirani inžinjeri arhitekture i građevine, što daje garanciju da će naši objekti biti kvalitetni, moderni i funkcionalni, sa svim sadržajima neophodnim za moderno življenje.